Menu

Coaching Studio

Lična SWOT analiza

Na ovoj stranici imate priliku da preuzmete odličan coaching alat "Lična SWOT analiza", koji vam može pomoći da na osnovu datih odgovora:

  • dobijete širu sliku vaših potencijala, vještina, talenata i afiniteta,
  • definišete svoje SNAGE, SLABOSTI, PRILIKE I PRIJETNJE.

Na taj način dobijate još jedan uvid za što efikasnije karijernu orijentaciju!

 

Kreiranje ciljeva po NLP metodi, Tonija Robinsa!

Jasnoća je sve...hajde da se osvrnemo na pisanje ciljeva!

Pred vama je "Upitnik za postavljanje ciljeva" (po NLP metodi Tonija Robinsa) a koji sam kreirala tokom NLP Practitioner edukacije.

 

Preuzmite formular i uživajte u pisanju svojih fantastičnih ciljeva!
 

 

Točak života!

Točak života je jedan od osnovnih coaching alata, sa kojim najčešće počinjemo coaching program. Pomoću njega lako možemo definisati trenutnu situaciju i željeno stanje, u budućnosti, za većinu životnih oblasti!

Osam polja u Točku života predstavljaju balans.

  • Iako su polja već definisana, možete im slobodno mijenjati značenje (npr. umjesto “Hobi”, navesti “Putovanja”). Dakle, prilagodite ga u skladu sa sobom i onim oblastima života koje su Vama važne.

 

 

Upitnik - Jesi li spreman da budeš sam svoj šef?

Procijenite da li imate sposobnosti neophodne za samostalan rad:

  • proaktivnost,
  • psihološka otpornost i
  • mentalna agilnost.

Pažljivo pročitajte svako opisano PONAŠANJE i provjerite da li se ono odnosi na vas većinu vremena, ponekad ili skoro nikad.

Preuzmete ovaj odličan test baziran na naučnom istraživanju, koji će vam pomoći da na osnovu datih odgovora uvidite da li imate razvijene poželjne preduzetničke osobine!

 

Mapa istorije vašeg biznisa

Tokom business coachinga za postojeće preduzetnice, koje imaju povremene oscilacije u svom poslovanju, korisno je da imamo pregled "postojanja” biznisa.

Ova vježba od vas traži da zabilježite ključne događaje za koje smatrate ili osjećate da su oblikovali vaš biznis - i negativno i pozitivno. Onda, jednostavno pregledajte svoju mapu, u koraku 2 i projektujte je u budućnost u koraku 3 kako biste dobili daljnje uvide.

 

Otkrijte "gutače vremena"

Zabilježite kako provodite svoje vrijeme svaki dan (u jedinicama od po 15 minuta), a potom za svaki dan u cijelosti. Da li se uklapa u više ili manje od 24 sata?

Na kraju nedelje izračunajte vaš skor (UKUPNO) za svako područje u kojem provodite svoje vreme. Šta ste primetili? Na šta biste mogli trošiti manje vremena? ILI gdje biste mogli provoditi više vremena?