Menu

Coaching Studio

LIFE-COACHING program: "Preuzmi kormilo"

 

 • Nemate jasnu sliku u kom pravcu ide vaš život?
 • Da li osjećate strah od budućnosti, na dnevnoj bazi?
 • Nemate viziju, niti ciljeve koji bi vam dali jasan pravac?
 • Jeste li umorni od toga da ti drugi ljudi govore šta da radite?
 • Želite se riješiti nekih starih navika i ovježiti svoj život?
 • Trebate li vam neko za razgovor i ko će vam pomoći da povratite KORMILO života u svoje ruke?


Life-Coaching program simboličnog naziva "Preuzmi kormilo" je dizajniran za sve vas koji se želite osloboditi negativnog razmišljanja i navika koji vas drže "zaglavljene na jednom mjestu".
 

Life-Coaching program "Preuzmi kormilo" se sastoji od:

1 uvodne-besplatne i 5 osnovnih sesija (+ 1 Supervizija)
 

U I FAZI fazi radimo na:

 • osvještavanju trenutne situcije
 • jačanju vašeg samopouzdanja
 • uklanjanju ograničavajućih uvjerenja
 • kreiranju korisnih navika
 • povećanju fleksibilnosti i rezilijentnosti/otpornosti

U II FAZI koristimo NLP tehnike:

 • kreiramo dugoročnu viziju i Vision board
 • pišemo 10 ciljeva za 10 godina
 • jedan specifičan cilj razrađujemo do sitnih detalja, po NLP metodi Tonija Robinsa
 • Učimo vještine upravljanja fokusom, energijom i vremenom.

T

okom sesije, koristimo i Points of You procesne mape i kartice, koje doprinose boljoj interakciji izmedju lijeve (analitičke) i desne (kreativne) strane mozga, a time se otvaraju nova polja za drugačije uvide i nove ideje.


BONUS: Accountability, odnosno kontakt i moje praćenje naredni mjesec, u svrhu podrške i navijanja, kada preduzmete akcije na putu do svog cilja. Pratim vas i obavještavam o progresu uz pomoć programa "CoachAccountable".

Nakon isteka 2 mjeseca, održaćemo jednu SUPERVIZIJU, gdje ćemo sumirati postignuto i razmatrati dalje korake.
 

STATUS: Trenutno ima mjesta za nove klijente u ovom programu.
 

CIJENA programa: 350 KM
Cijena po sesiji, bez obavezivanja na cijeli program: 70 KM

Za klijentice iz inostranstva, cijena programa je 250 EUR
Cijena po sesiji, bez obavezivanja na cijeli 50 EUR

 

           ECA Coach, Snježana Udovičić Živković

INFO:

 •  Trajanje: 1-2 mjeseca
 •  Broj osnovnih sesija: 5
 •  Trajanje sesije: 70 min.
 •  Lokacija: Coaching Studio
 •  Skype/Zoom (opciono)

Zakažite besplatnu sesiju!

Utisci klijentica:

"Kroz coaching sesije sa Snježanom shvatila sam da strahovi i nesigurnosti koje su me sputavale nisu toliki bauk i da nema potrebe da se držim zone komfora iz straha da ako tu zonu napustim sve će lađe potonuti. " Jelena Đ.