Menu

Coaching Studio

Šta je Coaching?

Pod terminom COACHING podrazumijeva se proces u kome se radi na razvoju resursa i sposobnosti klijenta, pri čemu coach vodi i podržava klijenta, u ostvarenju njegovih ciljeva, želja i namjera.

Coaching klijentu omogućava prevazilaženje ličnih barijera i granica, dovodi ga u stanje da ciljano upotrijebi svoje najbolje sposobnosti. Coaching proces je najčešće krajnje ličan i jedino je moguć unutar sredine koja je sigurna i strogo povjerljiva..
 

"Ponekad postoje situacije u životu, bilo na poslu ili privatno, kada nam je potrebna podrška coacha, kao neutralne osobe, koja nije dio niti našeg privatnog, niti poslovnog okruženja i može potpuno nepristrasno da nas podrži i prati kroz izazovnu situaciju."
 

 

VAŽNO: Coaching nije psihoterapija, niti može zamijeniti rad sa psihoterapeutom.

Coach radi samo sa zdravim i funkcionalnim klijentima, koji žele:

 • poboljšati svoje rezultate u određenoj životnoj oblasti
 • preispitati svoje vrijednosti, ograničavajuća i podržavajuća uvjerenja
 • kreirati životnu viziju, kao i jasne kratkoročne i dugoročne ciljeve
 • donijeti pravu odluku, u pravo vrijeme
 • unaprijediti karijeru ili pronaći svoj talenat i pokrenuti vlastiti biznis
 • pojačati motivaciju i uvesti zdrave navike,
 • bolje upravljati vremenom i stresom,
 • poboljšati svoje komunikacijske sposobnosti


Kako vam ja mogu pomoći?

Moj Coaching koncept sadrži 4 specifična Coaching programa:

 • 1. START-UP COACHING: "Pokreni biznis", za vas koji želite pokrenuti vlastiti mikro-biznis
 • 2. BUSINESS COACHING: "Unaprijedi biznis", za preduzetnike koji žele unaprijediti svoj biznis
 • 3. CAREER COACHING: "Moja karijera", za vas koji želite unaprijediti karijeru
 • 4. LIFE COACHING: "Preuzmi kormilo", za sve vas kojima treba podrška na putu ličnog razvoja!

Postavite pitanje

Slobodno mi pišite, bez obaveza, ako imate bilo kakve nedoumice po pitanju coachinga, preduzetništva, postavljanja ciljeva. Nastojaću da vam odgovorim u roku od 24h i pomognem!

Kontakt za uvodnu sesiju!

Coaching proces:

Po sklapanju Ugovora o coachingu, slijedi serija coaching sesija, u okviru kojih:

 • Caoch obezbjeđuje sigurne uslove za coaching i povjerljivu atmosferu
 • pažljivo sluša, posmatra klijenta, njegovu neverbalnu i verbalnu komunikaciju
 • obraća pažnju na kritične riječi, ograničavajuća uvjerenja i način kako klijent razmišlja
 • postavlja moćna pitanja - koja navode klijenta da preispituje potencijalne prepreke
 • zajedno sa klijentom traga za pravim rješenjima
 • obavještava klijenta o progresu, sugeriše aktivnosti i zadatke koje klijent treba ispuniti
 • podržava, bodri i brine o klijentu.

Šta je NLP?

NLP potiče od skraćenice - Neuro Lingvističko Programiranje, a predstavlja komunikacioni i motivacioni model koji je razvijen još sedamdesetih godina u SAD-u. John Grinder i Richard Bandler razvili su ovaj model analizirajući i modelujući veoma precizno rad najuspešnijih psihoterapeuta tog vremena - Miltona Eriksona, Virdžiniju Satir i Frica Perlsa.

NLP model se  može primjeniti u gotovo svakoj oblasti - u coachingu, rukovođenju, komunikaciji, prodaji, sportu, zdravstvu, partnerstvu, retorici, prezentaciji, vaspitanju, obrazovanju, poslovanju.

Coaching je zanat, a NLP alat!

Za coach-a koji je završio NLP edukaciju, brojne efikasne NLP tehnike predstavljaju odličan "alat" tokom rada sa klijentom, u zavisnosti od trenutnog izazova s kojim se klijent suočava.


Nabrojaću samo neke pojmove i efikasne tehnike:

 • NLP tehnike za kreiranje vizije i programiranje cilja po NLN-u (Neuro-Logički Nivoi)
 • Tehnike sidrenja
 • Reprezentativni sistemi (Vizuelni-Auditivni-Kinestetički)
 • Metaprogrami i Metamodel
 • Feedback, Raport, Kalibriranje
 • Submodaliteti i napredni submodaliteti
 • Modelovanje uspješnih strategija
 • Diznijeva strategija kreativnosti
 • Mijenjanje i čišćenje vremenske linije, Reimprinting
 • Unutrašnjji tim & Parts party
 • Swish obrazac i Tehnika oživljavanja
 • Reframing konteksta i značenja & Six Steps Reframing
 • Miltonovi jezički obrasci
 • TCI model
 • 4MAT Sistem prezentacije

 

FOTO: Dan moje NLP Master certifikacije, 23.06.2019. godine u Banjaluci, sa našim dragim NLP trenerima: dr Darkom Cvetkovićem i Tatjanom Sukara.