Menu

Coaching Studio

Specijal: "Online savjetovalište"

5 pitanja za Coach-a!

U okviru ove specijalne usluge, pokrenula sam online savjetovalište, koje je zasnovano na pisanoj komunikaciji sa klijentima, putem e-mail-a ili online formulara.

Postoje osobe kojima više odgovara ovakav vid saradnje, gdje imaju dovoljno vremena da razmisle o svojim pitanjima, napišu ih, a potom razmatraju odgovore Coach-a i prihvate one savjete koji su u skladu sa njihovim vrijednostima!

 

Usluga podrazumijeva postavljanje 5  pitanja,
na koja odgovaram u roku od 48h!

 

 5 specifičnih i za vas važnih pitanja, iz sljedećih oblasti:

  • preduzetništvo, karijera
  • unaprijeđenje biznisa i kako raditi internacionalno
  • vizija i ciljevi,
  • efikasnija komunikacija,
  • kako uvesti korisne navike,
  • lični razvoj,
  • upravljanje stresom i vremenom.


CIJENA USLUGE: 50 KM


Budite što precizniji i slobodno postavljajte pitanja koja trenutno oslikavaju ona područja u vašem životu gdje situacija nije baš najbolja, ili bar nije na nivou na kojem biste željeli da bude. Tu sam da pomognem, podijelim svoje uvide, iskustvo, ono što sam do sada naučila na mnogobrojnim edukacijama, kao i da vam predložim neke efikasne NLP tehnike koje će vas približiti rješenju.

Formular za postavljanje pitanja

Inicijalni kontakt

www.coaching-studio.biz